Bij Floorplay staat de relatie centraal. Kinderen doen hun eerste ervaringen op binnen de relatie met hun ouders en verzorgers. En deze ervaringen zijn belangrijke bouwstenen voor hun verdere ontwikkeling.

De basisprincipes van Floorplay zijn:
Maak plezier.
Volg het kind.
Het kind heeft de regie, de ouder is co-regisseur.

Plezier is de belangrijkste motivatie om te leren en te ontwikkelen. Als ouder en kind plezier ervaren doet het kind belangrijke leerervaringen op, die het zal willen herhalen. Een kind leert vanuit plezierig contact.

Volgen is meer dan een kind nadoen. Het is betrokken raken bij het spel en vandaaruit het kind uitdagen om stapjes te zetten in zijn of haar ontwikkeling. In dat spel heeft het kind de regie, de volwassene volgt en voegt er aan toe. Niet om het kind iets te leren, maar om het kind te helpen om zelf ideeën te ontwikkelen en die uit te gaan wisselen. De emotionele beleving en het plezier staan hier centraal.

Stanley Greenspan, de grondlegger van Floorplay, onderscheidt zes fases in de ontwikkeling van jonge kinderen, die telkens een andere benadering vragen. Deze fases noemen we mijlpalen. Bij elke mijlpaal is een bepaalde activiteiten en speltechnieken geschikt.

Een kort overzicht van de zes mijlpalen:
Zelfregulatie en aandacht voor de omgeving.
Betrokkenheid en relatievorming.
Wederkerige, doelgerichte communicatie.
Complexe communicatie, gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen.
Voorstellend vermogen en emotionele ideeën.
Logisch denken en bruggen bouwen tussen emotionele ideeën.

Een Floorplay specialist gaat samen op zoek naar de fase waarin het kind zich bevindt en stelt een plan op. Doelen in een plan kunnen bijvoorbeeld zijn: 'Het vergroten van de aandacht voor de omgeving' of 'Het stimuleren van over en weer communicatie'.

Vaak worden er video opnamen gemaakt en besproken. Maar er zijn ook andere manieren van coachen zoals ‘spreken voor het kind’; het hardop uitspreken wat het kind op dat moment ervaart (bijvoorbeeld ‘oh mama, nu ga je te snel, dan ga ik weer met mijn treintje spelen.’) of coachen in het hier-en-nu, dus terwijl je met het kind speelt. Samen start er een zoektocht; de ouders kennen hun kind het beste en de Floorplay-specialist heeft kennis van de methode.

Tijdens het traject geeft de Floorplay-specialist uitleg en suggesties over hoe je het beste kunt aansluiten bij de huidige ontwikkeling van jouw kind. De ouders oefenen daarna zelf met de principes van Floorplay. Gaandeweg zullen je de technieken meer en meer eigen maken. Dit kan tijdens het samen spelen, maar ook tijdens het aankleden, tandenpoetsen, in bad gaan, naar bed brengen, tijdens het boodschappen doen, enz. Uiteindelijk is Floorplay vooral een kwestie van doen; een ‘way of life’.
Werkwijze
Werkwijze
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend