Het team
Groep 1A
Thao Chau
Thao werkt vanaf januari 2021 drie dagen per week op De Blauwe Zon op groep 1a.
Haar opleiding heeft Thao gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze deed daar de SPH. Daarnaast heeft ze een premaster pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam behaald.
Tijdens haar opleiding heeft Thao stage gelopen bij ’t Kabouterhuis in Amsterdam. Na haar stage is ze daar twee jaar blijven werken. Deze baan combineerde ze met een baan als extra begeleidster vanuit het Okido programma op een peuterspeelzaal.
Thao heeft vier jaar als gastouder in de kinderopvang gewerkt.
Carlijn Bakker
Carlijn werkt vijf dagen per week op de groep. Ze heeft de studie HBO Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam gevolgd. Tijdens haar opleiding heeft ze stage gelopen bij Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (schoolwerk ondersteuning), in het Speciaal basisonderwijs De Boekanier en bij Partou kinderopvang en bij Lijn5. Ze werkte een periode bij Philadelphia als coördinerend begeleider ambulant en gezin.
In haar vrije tijd is Carlijn graag aan het bakken, koken of gaat ze naar buiten om te fotograferen.
Astrid Tol
Astrid draait al heel wat jaren mee in de zorg. Vijftien jaar geleden heeft ze gewerkt bij Weerklank (nu Kentalis). Hier werkte ze met dove kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen. Daarna maakte ze de overstap naar Odion en De Prinsenstichting, waar ze met jongeren en volwassenen werkte. Dit combineerde ze met het werk als persoonlijk begeleider bij Zorgboerderij De Vier Jaargetijden en met werk als onderwijsassistent op het SBO in Volendam. Tussen haar werk door heeft ze verschillende ABA cursussen gevolgd.
Daarnaast is Astrid opgeleid als voetreflextherapeut en heeft ze een eigen Voetreflexpraktijk.
Op De Blauwe Zon is Astrid gestart als invalster. Op dit moment fietst ze twee dagen per week naar Purmerend voor haar taken als trainer voor groep 1a.
Groep 1B
Mirte Stallenberg
Mirte is na de opleiding als Pedagogisch Medewerker 4 naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan om de SPH te volgen. In februari 2019 heeft ze haar diploma in ontvangst genomen. Mirte staat vier dagen per week op de groep. Ze werkt bij De Blauwe Zon sinds 2017. Mirte is geregistreerd bij het kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS), een branche onafhankelijk kwaliteitsregister voor in autisme gespecialiseerde professionals.
Mirte speelt in haar vrije tijd bugel in een orkest. Daarnaast is Mirte opgegroeid met broer met autisme en een verstandelijke beperking.
Ibtissam Essabbar
In januari 2014 heeft Ibtissam haar diploma voor de opleiding Pedagogisch Werk niveau 4 gehaald. Inmiddels volgt ze een thuisstudie pedagogiek. Voordat ze naar De Blauwe Zon kwam heeft ze bij een naschoolse dagopvang in Amsterdam gewerkt. Ibtissam werkt 4 dagen per week. Ze is mentor van een aantal kinderen van groep 1b.
Maxime Zonneveld
Maxime heeft  de SPH bij InHolland gedaan. Tijdens haar tweede jaar heeft ze een half jaar stage op De Blauwe Zon gelopen. Haar derdejaars stage was bij Kentalis bij een groep voor kinderen die communicatief meervoudig beperkt zijn. Bij deze stage heeft ze de basiscursus Nederlands met Gebaren (NmG) gevolgd. Tijdens haar opleiding heeft Maxime meerdere keren voor korte of lange tijd als invalster op De Blauwe Zon gewerkt. Inmiddels is ze één van de vaste gezichten van groep 1b. Ze is daar vier dagen per week te vinden.
 
Marloes Soellaart Gouda
Na de Havo is Marloes de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij InHolland in Haarlem gaan doen. Ze heeft de cursus Ondersteund Gebarentaal (NmG) gedaan.
In haar vrije tijd vindt Marloes het leuk om te dansen en houdt ze van reizen.
Ze heeft gewerkt bij de Raphaëlstichting, de Hartekamp groep en heeft ze verschillende mensen via een Persoonsgebonden Budget begeleid.
Marloes is in 2018 voor vier dagen in de week als trainer op De Blauwe Zon gestart. Vanaf april 2019 heeft ze vanwege een zwangerschapsverlof op groep 1c gewerkt. Daarna is ze als vaste kracht op deze groep gebleven.
Karlijn de Groot
Karlijn heeft eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker jeugdzorg in Purmerend gedaan. Van daaruit is ze naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens haar opleiding heeft ze op verschillende scholen stage gelopen. Op een basisschool, maar ook in het speciaal basisonderwijs. In haar derde jaar heeft Karlijn drie dagen per week stage gelopen op groep 1c van De Blauwe Zon.
Ze heeft haar opleiding in juni 2020 afgerond en is de maand daarna voor vier dagen per week als vaste medewerker op groep 1c gestart.
Daphne Sitters
Drie dagen per week loopt Daphne stage op groep 1c. Ze doet dit voor een periode van een jaar en start daarmee in februari 2021.
Daphne doet in deeltijd de studie Pedagogiek aan de HVA in Amsterdam.
Ze werkt daarnaast als begeleider in een gezinshuis en werkt ze in de horeca.
In de vrije tijd die ze dan nog heeft, is ze actief in de gymnastiekwereld. Ze geeft daar onder andere les.
Marsha Stoop
Marsha heeft een aantal jaar bij een internetprovider gewerkt. Tussen 2010 en 2012 heeft ze de MBO opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening gevolgd. Daarna heeft ze weer een periode bij haar eerdere werkgever gewerkt. Daarnaast deed ze vrijwilligerswerk bij Club Welzijnwerk en Homestart in Purmerend. In 2018 besloot ze de overstap naar de zorg te maken en is ze bij De Blauwe Zon terecht gekomen. Marsha werkt drie dagen per week en gaat dat combineren met een HBO opleiding.
Michiel de Wolf
Michiel heeft zijn sporen verdiend in de verstandelijk gehandicaptensector, waar hij 25 jaar ervaring heeft. Zo heeft hij gewerkt bij Amsta (Amsterdam Zuid-Oost) en bij de Triade in Emmeloord, Cordaan in Amsterdam, De Prinsenstichting en verpleeghuis Overwhere in Purmerend. Michiel heeft bij deze organisaties met volwassenen en kinderen vanaf tien jaar gewerkt.
In juni 2018 is Michiel gaan werken bij Kindcentrum de Ster als pedagogisch medewerker op een jongerengroep. Hier is Michiel opgeleid als ABA-trainer.
In februari 2020 is Michiel vier dagen per week op De Blauwe Zon komen werken. Hij is als trainer gekoppeld aan groep 1c. Michiel werkt graag met kinderen die net een beetje meer van een begeleider vragen.
Ondersteunend team
Floor Kieft- van der Mee
Floor werkt afwisselend twee of drie dagen per week bij De Blauwe Zon. Binnen haar functie als orthopedagoog houdt zij zich bezig met het schrijven van behandelprogramma’s en het aansturen van de trainingen. Een paar keer per jaar geeft Floor een cursus over ABA/DTT en verder coacht zij de trainers.
Floor heeft HBO pedagogiek gedaan en daarna orthopedagogiek aan de Radboud-universiteit van Nijmegen gestudeerd. Floor werkt sinds maart 2009 bij De Blauwe Zon.
Ingrid Kaan-Sprangers
Na de middelbare school heeft Ingrid de Universitaire Pabo gedaan, dit is een combinatie van de bachelor pedagogische wetenschappen en de Pabo. Daarna heeft ze haar master orthopedagogiek gehaald. Ingrids hart ligt bij het werken met jonge kinderen. Ze is in juni 2015 bij De Blauwe Zon begonnen met werkervaringsplaats om ervaring als orthopedagoog op te doen. Van juni tot en met oktober 2016 heeft Ingrid het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Floor waargenomen en was ze in de functie van gedragskundige verantwoordelijk voor de individuele behandeling. Ingrid werkte daarna een aantal jaar als trainer en één dag als gedragskundig medewerker, waarbij ze samen met Floor Kieft verantwoordelijk was voor de behandelingsplannen voor de trainingen. Sinds januari 2021 werkt Ingrid drie dagen per week als gedragskundige bij De Blauwe Zon.
Mireille Robert
Mireille is vanaf het begin bij De Blauwe Zon betrokken. Zij startte in februari 2009 de groep. In het verleden heeft Mireille vier jaar als persoonlijk begeleidster en een jaar als teamleidster bij De Regenboog, een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, in Monnickendam gewerkt. Daarvoor heeft Mireille zeven jaar als begeleidster bij Leekerweide in Wognum gewerkt.
In 2014 heeft Mireille de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd. Bij Rino is Mireille opgeleid tot Floorplay specialist. Ook is ze geregistreerd bij het kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS). Inmiddels is ze gestart met HBO pedagogiek.
Mireille wordt binnen De Blauwe Zon breed ingezet. Ze ondersteunt groepen en medewerkers, ze traint en ze coördineert de ambulante begeleiding.
Anja Greuter
Anja is, samen met Peter Stallenberg, initiatiefnemer van De Blauwe Zon. Samen hebben zij vier kinderen, waaronder een zoon met autisme en een verstandelijke beperking. In de zoektocht naar geschikte hulp voor hun zoon merkten zij dat er een groep kinderen is die tussen het onderwijs en zorg in vallen. Dit was de aanleiding om De Blauwe Zon te starten.

Binnen De Blauwe Zon houdt Anja zich bezig met de voorwaarden het goed te laten draaien. Voor Anja ligt daarbij het accent op zaken die direct met het uitvoerende werk te maken hebben.
Zij is eerste contactpersoon bij nieuwe aanmelding en voor verwijzers. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is Anja op De Blauwe Zon aanwezig.
Anja is ruim vijftien jaar als leerkracht in het Montessori basisonderwijs werkzaam geweest. Sinds 2000 is ze zorgverlener voor haar zoon.
Groep 2
Froukje Dusée
Froukje werkt sinds april 2009 bij De Blauwe Zon. Zij is pedagogisch medewerker en mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Froukje heeft MBO- SPW en MBO-verpleegkunde gestudeerd. Tijdens haar opleiding heeft ze bij de Prinsenstichting stages en vakantiewerk gedaan. Na haar opleiding werkte ze onder meer bij De Prinsenstichting en bij De Kleine Johannes in Amsterdam.
Bij De Blauwe Zon is Froukje negen jaar  het vaste gezicht groep 1b geweest. In de zomer van 2018 heeft ze de overstap naar het trainers team gemaakt. In 2011 heeft Froukje de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Sinds augustus 2021 staat Froukje drie dagen per week op greop 2. De andere dagen zijn daar Michiel de Wolf of Ben van Hooff te vinden.
Raven Pors
Na MBO Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg in Hoorn is Raven naar de SPH in Amsterdam gegaan. Ze heeft stage gelopen bij de Van Detschool en de Bets Frijlingschool. Beide scholen vallen onder cluster 4. Dit zijn scholen voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Raven heeft vorig schooljaar vier dagen per week op groep 1b stage gelopen. Dit jaar combineert ze haar studie met werken op De Blauwe Zon. Raven is één dag in de week op groep 1a als trainer. Daarnaast is ze vliegende keep.
In haar vrije tijd vindt Raven het leuk om te hockeyen
 
Groep 1C
Marissa Ridder
Na haar stage voor de studie Pedagogiek bij InHolland in Amsterdam is Marissa Ridder bij De Blauwe Zon gebleven als invalster.
Marissa heeft stage gelopen bij onder andere Esdégé-Reigersdaal, Heliomare en Philadelphia bij verschillende groepen. In Finland heeft Marissa zes weken stage gelopen op een school voor kinderen met een beperking (slechthorend, slechtziend, taal- en spraakstoornissen).
Marissa is vrijwilliger geweest bij schaatsen en bij zwemmen met mensen met een beperking.
Bij Leekerweide heeft ze een aantal jaar gewerkt bij de zaterdagopvang. Als PGB-hulpverlener begeleidt ze een jongen in de thuissituatie.
In juni 2021 is ze afgestudeerd. Ze is nu vaste kracht bij groep 1a, waar ze drie dagen op de groep staat en één dag als trainer werkt.
Gebke Berend
Vanaf april 2018 werkt Gebke op De Blauwe Zon. Ze woont in Purmerend. Gebke heeft jarenlang bij Amsta gewerkt. Ze is persoonlijk begeleider geweest op een woongroep voor ernstig verstandelijk beperkte jongeren, was ze lid van het interne opvangteam, coördinator een specialistisch team gericht op cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en trainer hantering fysieke agressie.
Gebke is op maandag, dinsdag en donderdag op De Blauwe Zon te vinden.
Jenny Buijs
Jenny heeft HBO Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd. Na die tijd heeft ze verschillende werkplekken gehad. Onder andere op kinderdagverblijf Berend Botje in Edam en ze heeft één op één begeleiding via Okido op peuterspeelzalen gegeven. Verder heeft ze gewerkt bij Nanny Home. Voordat ze de overstap naar De Blauwe Zon maakte, heeft Jenny als Nanny Home bij gezinnen met een kind met een beperking ondersteund.
Naast haar werk heeft Jenny een blog over interieur- en foodstyling. En natuurlijk houd ze zich bezig met de zorg voor haar zoon en dochter.
Jenny is in het najaar van 2019 gestart en is trainer bij groep 1a.
Cindy Koning
Cindy Koning loopt stage op groep 1b.
Na het Don Bosco Collega in Volendam is Cindy naar de HVA in Amsterdam gegaan. Ze doet daar de studie Social Work.
Het afgelopen jaar heeft Cindy bij Humanitas stage gelopen en van daaruit enkele kinderen begeleid.
In haar vrije tijd is Cindy actief met vrijwilligerswerk, begeleidt ze vakantiekampen en geeft ze jeugdschaatslessen bij een ijsclub.
Cindy is van dinsdag tot en met vrijdag op De Blauwe Zon en zal in eerste instantie als trainer aan de slag gaan.
Ben van Hooff
Ben werkt sinds januari 2011 bij De Blauwe Zon. Ben werkt als trainer bij verschillende groepen en wordt soms ingezet voor ambulante begeleiding in gezinnen. Na de middelbare school is Ben gestart met een opleiding sociaal werk en de lerarenopleiding. Na allerlei omzwervingen, maakte hij van zijn hobby zijn beroep en ging de fotografie in. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Ben is alsnog in de zorg terecht gekomen.
In 2011 heeft Ben het HBO-programma Jeugd- en ontwikkelingspsychologie afgerond. Ook heeft hij de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden’ gevolgd. Ben heeft meerdere Floorplay certificaten behaald en schreef in 2020 het boek Gevat!. Het boek is geschreven als update van eigen gevatheid en kan voor mensen met autisme een hulp zijn in de abstracte wereld van de beeldtaal.
Robin Harrems
Na de Antoni Gaudi in Purmerend is Robin naar het Horizoncollege in Hoorn gegaan. Daar heeft ze de opleiding voor Pedagogisch Medewerker gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft ze stage op de Bets Frijling en de Van Detschool gelopen.
Vanuit haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft Robin stages gedaan bij Zorgboerderij de Vier Jaargetijden en KDC De Wollewei. Bij deze laatste stage werkte ze met kinderen met verschillende problematiek, waaronder autisme, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstanden. Dit sluit mooi aan op de stage die Robin van september 2020 tot juli 2021 bij De Blauwe Zon heeft gelopen. Dit schooljaar combineert ze het laatste jaar van haar studie met drie dagen werken als trainer op De Blauwe Zon.
Peter Stallenberg
Peter zorgt binnen De Blauwe Zon voor de voorwaarden om de groep goed te laten draaien. Het accent ligt daarbij op externe contacten en beleid. Daarbij begeleidt Peter ouders en neemt hij, in samenwerking met Anja, de begeleiding van stagiaires voor zijn rekening. Peters vaste werkdagen zijn maandag en donderdag.

Peter werkt sinds 1989 in de jeugdhulpverlening. Van 2003 tot 2016 als pleegzorgwerker in Amsterdam Nieuw-West. Hij is als redactielid betrokken bij Mobiel, een tijdschrift voor pleegzorg.
In de regio Zaanstreek-Waterland is Peter actief binnen het autisme- convenant en levert hij, samen met enkele oud-ouders van De Blauwe Zon, een bijdrage aan voorlichting tijdens de jaarlijkse autismeweek in April.
Peter heeft gastlessen over autisme aan de Hogeschool van Amsterdam en Inholland in Haarlem gegeven.
Sinds 2015 is Peter voorzitter van de werkgroep Autisme VG van de Nederlandse Vereniging van Autisme.
Naast dit alles is Peter hulpverlener voor zijn zoon.
Het team

 
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend