Het team
Groep 1A
Thao Chau
Thao werkt vanaf januari 2021 drie dagen per week op De Blauwe Zon op groep 1a.
Haar opleiding heeft Thao gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze deed daar de SPH. Daarnaast heeft ze een premaster pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam behaald.
Tijdens haar opleiding heeft Thao stage gelopen bij ’t Kabouterhuis in Amsterdam. Na haar stage is ze daar twee jaar blijven werken. Deze baan combineerde ze met een baan als extra begeleidster vanuit het Okido programma op een peuterspeelzaal.
Thao heeft vier jaar als gastouder in de kinderopvang gewerkt.
 
Ondersteunend team
Anja Greuter
Anja is, samen met Peter Stallenberg, initiatiefnemer van De Blauwe Zon. Samen hebben zij vier kinderen, waaronder een zoon met autisme en een verstandelijke beperking. In de zoektocht naar geschikte hulp voor hun zoon merkten zij dat er een groep kinderen is die tussen het onderwijs en zorg in vallen. Dit was de aanleiding om De Blauwe Zon te starten.

Binnen De Blauwe Zon houdt Anja zich bezig met de voorwaarden het goed te laten draaien. Voor Anja ligt daarbij het accent op zaken die direct met het uitvoerende werk te maken hebben.
Zij is eerste contactpersoon bij nieuwe aanmelding en voor verwijzers. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is Anja op De Blauwe Zon aanwezig.
Anja is ruim vijftien jaar als leerkracht in het Montessori basisonderwijs werkzaam geweest. Sinds 2000 is ze zorgverlener voor haar zoon.
 
Groep 1C
Marissa Ridder
Na haar stage voor de studie Pedagogiek bij InHolland in Amsterdam is Marissa Ridder bij De Blauwe Zon gebleven als invalster.
Marissa heeft stage gelopen bij onder andere Esdégé-Reigersdaal, Heliomare en Philadelphia bij verschillende groepen. In Finland heeft Marissa zes weken stage gelopen op een school voor kinderen met een beperking (slechthorend, slechtziend, taal- en spraakstoornissen).
Marissa is vrijwilliger geweest bij schaatsen en bij zwemmen met mensen met een beperking.
Bij Leekerweide heeft ze een aantal jaar gewerkt bij de zaterdagopvang. Als PGB-hulpverlener begeleidt ze een jongen in de thuissituatie.
In juni 2021 is ze afgestudeerd. Ze is nu vaste kracht bij groep 1a, waar ze drie dagen op de groep staat en één dag als trainer werkt.
Jenny Buijs
Jenny heeft HBO Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd. Na die tijd heeft ze verschillende werkplekken gehad. Onder andere op kinderdagverblijf Berend Botje in Edam en ze heeft één op één begeleiding via Okido op peuterspeelzalen gegeven. Verder heeft ze gewerkt bij Nanny Home. Daar ondersteunde ze onder meer gezinnen met een kind met een beperking.
Jenny is in het najaar van 2019 gestart en is trainer bij groep 1a.
Naast haar werk heeft Jenny een blog over interieur- en foodstyling. En natuurlijk houd ze zich bezig met de zorg voor haar zoon en dochter.
Groep 1B
Mirte Stallenberg
Mirte is na de opleiding als Pedagogisch Medewerker 4 naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan om de SPH te volgen. In februari 2019 heeft ze haar diploma in ontvangst genomen. Mirte staat vier dagen per week op de groep. Ze werkt bij De Blauwe Zon sinds 2017. Mirte is geregistreerd bij het kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS), een branche onafhankelijk kwaliteitsregister voor in autisme gespecialiseerde professionals.
Mirte speelt in haar vrije tijd bugel in een orkest. Daarnaast is Mirte opgegroeid met broer met autisme en een verstandelijke beperking.
Cindy Koning
Na het Don Bosco Collega in Volendam is Cindy naar de HVA in Amsterdam gegaan. Ze doet daar de studie Social Work.
Daar heeft Cindy bij Humanitas stage gelopen en enkele kinderen begeleid.
In haar vrije tijd is Cindy actief met vrijwilligerswerk, begeleidt ze vakantiekampen en geeft ze jeugdschaatslessen bij een ijsclub.
In haar stagejaar bij De Blauwe Zon is Cindy is in eerste instantie vier dagen per week als trainer aan de slag gaan. Het tweede half jaar heeft ze op de groep gestaan. In de zomerperiode heeft ze een aantal kinderen opgevangen.
Cindy is juni 2023 afgestudeerd. Van september 2023 tot februari 2024 is ze langere tijd met verlof om op reis te kunnen gaan.
Ben van Hooff
Ben werkt sinds januari 2011 bij De Blauwe Zon. Ben werkt als trainer bij verschillende groepen en wordt soms ingezet voor ambulante begeleiding in gezinnen. Na de middelbare school is Ben gestart met een opleiding sociaal werk en de lerarenopleiding. Na allerlei omzwervingen, maakte hij van zijn hobby zijn beroep en ging de fotografie in. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Ben is alsnog in de zorg terecht gekomen.
In 2011 heeft Ben het HBO-programma Jeugd- en ontwikkelingspsychologie afgerond. Ook heeft hij de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden’ gevolgd. Ben heeft meerdere Floorplay certificaten behaald en schreef in 2020 het boek Gevat!. Het boek is geschreven als update van eigen gevatheid en kan voor mensen met autisme een hulp zijn in de abstracte wereld van de beeldtaal.
Mireille Robert
Mireille is vanaf het begin bij De Blauwe Zon betrokken. Zij startte in februari 2009 de groep. In het verleden heeft Mireille vier jaar als persoonlijk begeleidster en een jaar als teamleidster bij De Regenboog, een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, in Monnickendam gewerkt. Daarvoor heeft Mireille zeven jaar als begeleidster bij Leekerweide in Wognum gewerkt.
In 2014 heeft Mireille de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd. Bij Rino is Mireille opgeleid tot Floorplay specialist. Ook is ze geregistreerd bij het kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS). Inmiddels is ze gestart met HBO pedagogiek.
Mireille wordt binnen De Blauwe Zon breed ingezet. Ze ondersteunt groepen en medewerkers, ze traint en ze coördineert de ambulante begeleiding. Op dit moment ligt het accent van haar werkzaamheden op de trainingen van groep 1b.
Marloes Soellaart Gouda
Na de Havo is Marloes de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij InHolland in Haarlem gaan doen. Ze heeft de cursus Ondersteund Gebarentaal (NmG) gedaan.
In haar vrije tijd vindt Marloes het leuk om te dansen en houdt ze van reizen.
Ze heeft gewerkt bij de Raphaëlstichting, de Hartekamp groep en heeft ze verschillende mensen via een Persoonsgebonden Budget begeleid.
Marloes is in 2018 voor vier dagen in de week als trainer op De Blauwe Zon gestart. Vanaf april 2019 heeft ze vanwege een zwangerschapsverlof op groep 1c gewerkt. Daarna is ze als vaste kracht op deze groep gebleven.
Fleur Wegman
Na het MBO Marketing en Communicatie startte Fleur met de HBO opleiding Tourism Management. Daar kwam ze er al snel achter dat Social Work meer bij haar paste. Daar startte ze in september 2019. Na stages bij School’s Cool en Stichting Welzijn in Velsen kwam ze in februari 2022 op De Blauwe Zon terecht. Eerst vijf maanden vier dagen per week en vanaf september nog vijf maanden drie dagen per week. Haar stage loopt Fleur bij groep 1b als trainer.
Fleur heeft in juni 2023 met succes haar studie afgerond en werkt nu vijf dagen per week. Ze combineert het groepswerk met trainingsdagen.
Froukje Dusée
Froukje werkt sinds april 2009 bij De Blauwe Zon. Zij is pedagogisch medewerker en mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Froukje heeft MBO- SPW en MBO-verpleegkunde gestudeerd. Tijdens haar opleiding heeft ze bij de Prinsenstichting stages en vakantiewerk gedaan. Na haar opleiding werkte ze onder meer bij De Prinsenstichting en bij De Kleine Johannes in Amsterdam.
Bij De Blauwe Zon is Froukje negen jaar  het vaste gezicht groep 1b geweest. In de zomer van 2018 heeft ze de overstap naar het trainers team gemaakt. In 2011 heeft Froukje de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Sinds augustus 2021 heeftt Froukje drie dagen per week de tijdelijke groep 2 begeleid. Daarna is ze overgestapt naar groep 1a.
Astrid Tol
Astrid draait al heel wat jaren mee in de zorg. Vijftien jaar geleden heeft ze gewerkt bij Weerklank (nu Kentalis). Hier werkte ze met dove kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen. Daarna maakte ze de overstap naar Odion en De Prinsenstichting, waar ze met jongeren en volwassenen werkte. Dit combineerde ze met het werk als persoonlijk begeleider bij Zorgboerderij De Vier Jaargetijden en met werk als onderwijsassistent op het SBO in Volendam. Tussen haar werk door heeft ze verschillende ABA cursussen gevolgd.
Daarnaast is Astrid opgeleid als voetreflextherapeut en heeft ze een eigen praktijk.
Op De Blauwe Zon is Astrid gestart als invalster. Op dit moment fietst ze twee dagen per week naar Purmerend en is op verschillende groepen te vinden.
Floor Kieft
Floor werkt afwisselend drie dagen per week bij De Blauwe Zon. Binnen haar functie als orthopedagoog houdt zij zich bezig met het schrijven van behandelprogramma’s en het aansturen van de trainingen. Een paar keer per jaar geeft Floor een cursus over ABA/DTT en verder coacht zij de trainers.
Floor heeft HBO pedagogiek gedaan en daarna orthopedagogiek aan de Radboud-universiteit van Nijmegen gestudeerd. Floor werkt sinds maart 2009 bij De Blauwe Zon. In 2022 heeft Floor het QBA examen gehaald. Zij is daarmee opgeleid om behandelplannen op basis van de ABA principes te maken.
Ingrid Kaan-Sprangers
Na de middelbare school heeft Ingrid de Universitaire Pabo gedaan, dit is een combinatie van de bachelor pedagogische wetenschappen en de Pabo. Daarna heeft ze haar master orthopedagogiek gehaald. Ingrids hart ligt bij het werken met jonge kinderen. Ze is in juni 2015 bij De Blauwe Zon begonnen met werkervaringsplaats om ervaring als orthopedagoog op te doen. Van juni tot en met oktober 2016 heeft Ingrid het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Floor waargenomen en was ze in de functie van gedragskundige verantwoordelijk voor de individuele behandeling. Ingrid werkte daarna een aantal jaar als trainer en één dag als gedragskundig medewerker, waarbij ze samen met Floor Kieft verantwoordelijk was voor de behandelingsplannen voor de trainingen. Sinds januari 2021 werkt Ingrid drie dagen per week als gedragskundige bij De Blauwe Zon.
Raven Pors
Na MBO Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg in Hoorn is Raven naar de SPH in Amsterdam gegaan. Ze heeft stage gelopen bij de Van Detschool en de Bets Frijlingschool. Beide scholen vallen onder cluster 4. Dit zijn scholen voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Raven heeft in 2020/2021 vier dagen per week op groep 1b stage gelopen. Daarna combineert ze haar studie met werken op De Blauwe Zon. Meestal is ze twee dagen per week op De Blauwe Zon en als vliegende keep komt ze op verschillende groepen.
In haar vrije tijd vindt Raven het leuk om te hockeyen
Robin Harrems
Na de Antoni Gaudi in Purmerend is Robin naar het Horizoncollege in Hoorn gegaan. Daar heeft ze de opleiding voor Pedagogisch Medewerker gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft ze stage op de Bets Frijling en de Van Detschool gelopen.
Vanuit haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft Robin stages gedaan bij Zorgboerderij de Vier Jaargetijden en KDC De Wollewei. Bij deze laatste stage werkte ze met kinderen met verschillende problematiek, waaronder autisme, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstanden. Dit sluit mooi aan op de stage die Robin van september 2020 tot juli 2021 bij De Blauwe Zon heeft gelopen. In haar laatste studiejaar combineert ze het laatste jaar van haar studie met drie dagen werken als trainer op De Blauwe Zon. Vanaf juli is Robin de hele week op groep 1a. Ze is daar vier dagen per week op de groep en één dag als trainer.
Wieteke Hendriks
Wieteke combineert haar vier dagen op De Blauwe Zon als trainer met de deeltijdstudie pedagogiek. Voor ze bij De Blauwe Zon ging werken, heeft ze ruim twee jaar bij een gezinshuis gewerkt. Tijdens haar MBO-opleiding Sociaal Werk op het Horizon College in Hoorn heeft ze stage gelopen bij Stichting Vrij en Stek, de Elance academie en bij het gezinshuis.
Wieteke sport graag, vindt vrienden en familie belangrijk en heeft jarenlang modern en klassiek ballet gedanst.
Julia Minneboo
Julia is na de Havo naar de Pabo gegaan. Daar kwam ze erachter dat haar hart wel bij kinderen, maar niet in een onderwijssetting lag. Ze is na een jaar overgestapt naar de opleiding Pedagogiek bij InHolland in Amsterdam. Daar zit ze nu in het vierde jaar.
In februari 2022 is Julia gestart als stagiaire op De Blauwe Zon. In eerste instantie als trainer op groep 1c. Na drie maanden maakte ze de overstap naar de groep. Daar is ze als een vis in het water.
Als bijbaan heeft Julia in verschillende winkels en als oppas gewerkt. In haar vrije tijd danst, sport en tekent ze graag.
Daphne Sitters
Daphne is na haar stage op groep 1c gebleven. In juni 2022 is afgestudeerd aan de HVA Pedagogiek. Haar eindscriptie over ondersteunende communicatie heeft ze afgerond met een negen. Daphne heeft Karlijn vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en is daarna voor vier daen per week op groep 1c gebleven.
Ze heeft als begeleider in een gezinshuis en in de horeca gewerkt. Verder is ze actief in de gymnastiekwereld. Ze geeft daar verdeeld over meerdere dagen les aan diverse leeftijdsgroepen.
Tessa Schilder
Tessa loopt vier dagen per week stage op groep 1b. Tijdens haar opleiding MBO Sociaal Werk heeft ze stage gelopen bij ouderen het speciaal onderwijs, om precies te zijn op een VSO-school.
Hierna is ze verder gaan studeren bij InHolland in Amsterdam. Ze zit inmiddels in haar derde jaar. Voordat ze op De Blauwe Zon startte heeft ze stages gedaan bij kinderopvang Berend Botje in Edam en bij ODC De Boomgaard in Purmerend.
Naast haar studie werkt Tessa al vijf jaar in een winkel.
Tessa's stage loopt tot 1 februari.
Daphne Schipper
Na de Havo is Daphne in 2020 begonnen aan de studie Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Naast de studie en stage bij De Blauwe Zon werkt ze in een bouwmarkt.
In haar vrije tijd luistert Daphne veel muziek, leest ze een boek en voetbalt ze graag.
Daphne is er van februari 2023 tot en met januari 2024. Ze draait mee met de individuele trainingen op groep 1c.
Peter Stallenberg
Peter zorgt binnen De Blauwe Zon voor de voorwaarden om de groep goed te laten draaien. Het accent ligt daarbij op externe contacten en beleid. Daarbij begeleidt Peter ouders en neemt hij, in samenwerking met Anja, de begeleiding van stagiaires voor zijn rekening. Peters vaste werkdagen zijn maandag en donderdag.

Peter werkt sinds 1989 in de jeugdhulpverlening. Van 2003 tot 2016 als pleegzorgwerker in Amsterdam Nieuw-West. Hij is als redactielid betrokken bij Mobiel, een tijdschrift voor pleegzorg.
In de regio Zaanstreek-Waterland is Peter actief binnen het autisme- convenant en levert hij, samen met enkele oud-ouders van De Blauwe Zon, een bijdrage aan voorlichting tijdens de jaarlijkse autismeweek in April.
Peter heeft gastlessen over autisme aan de Hogeschool van Amsterdam en Inholland in Haarlem gegeven.
Sinds 2015 is Peter voorzitter van de werkgroep Autisme VG van de Nederlandse Vereniging van Autisme.
Naast dit alles is Peter hulpverlener voor zijn zoon.
Het team

 
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend