Ouders
Stage
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn drie stageplaatsen voor drie of vier dagen per week beschikbaar.

De Blauwe Zon investeert in het opleiden van studenten. We dragen graag onze kennis over autisme over. En stagiaires houden ons scherp in hoe er binnen De Blauwe Zon gewerkt wordt.
Per schooljaar heeft De Blauwe Zon plaats voor drie derdejaars HBO-stagiaires van de opleiding Social Work.

De stage bestaat voor een groot deel uit groepswerk. Naast het aansturen van de kinderen op de groep leer je een behandelplan opstellen, oudergesprekken voeren en neem je deel aan de wekelijkse teamvergadering. De Blauwe Zon kent verschillende vergaderingen: kindvergaderingen, algemene team vergaderingen en eens per maand is er een vergadering gericht op de individuele behandeling.
Verder word je opgeleid tot trainer voor de individuele behandeling en draai je mee in het trainingsrooster, waarbij je individueel met kinderen werkt.

Daarnaast kan een tweedejaars stagiaire voor twee dagen per week geplaatst worden.
Bij deze stage word je opgeleid tot trainer voor individuele behandeling (ABA/DTT) en trainingsmentor van één van de kinderen. Naast het geven van individuele trainingen leer je de trainingsresultaten verwerken, verslagen maken en oudergesprekken voeren. Ook woon je de teamvergaderingen bij.
Om voor deze stage in aanmerking te komen is het van belang dat de stage tenminste twee dagen per week is en minimaal vijf maanden duurt.
Stage
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend