Leerlijn
Leerlijn
Jonge kinderen met autisme leren niet tot weinig van andere kinderen of in een groep. Ze missen daardoor belangrijke vaardigheden die ze wel nodig hebben. Op De Blauwe Zon proberen we kinderen de vaardigheden aan te leren die horen bij hun leeftijd. Hiervoor wordt de leerlijn van De Blauwe Zon gebruikt.

Door vaardigheden op te delen in kleine stapjes, worden ze stap voor stap geoefend. Zo wordt de basis gelegd waarop het kind zich verder kan ontwikkelen. Als een kind een vaardigheid beheerst wordt deze op de groep en thuis van het kind gevraagd, zodat het leert om de vaardigheden op verschillende plaatsen te gebruiken.

De Blauwe Zon biedt ook Floorplay als methode. Deze methode kan zowel op de groep als thuis ingezet worden. Bij begeleiding thuis leren ouders om gericht contact te maken en hoe zij spelen kunnen gebruiken voor het aanleren van vaardigheden. Op de groep wordt met de Floorplaymethode individueel gewerkt met het kind.
In het menu bovenaan deze pagina vind je onder 'Floorplay' meer informatie over deze methode.

Ouders van de kinderen worden elke zes weken uitgenodigd voor een evaluatie van de afgelopen periode en het afspreken van de doelen voor de komende periode. Het is ook mogelijk om als ouder actief mee te trainen. Dit kan op verschillende niveaus.
Ambulante ondersteuning
Er zijn verschillende mogelijkheden van ambulante ondersteuning.

Het is mogelijk om ambulante ondersteuning vanuit De Blauwe Zon te krijgen. Naast de normale opvoedtaken vragen de kinderen vaak nog veel extra van hun ouders. Het kan fijn zijn als iemand meedenkt of meehelpt. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn de invulling van een dag, (ondersteunende) communicatie en omgaan met probleemgedrag. Naast praktische opvoedingszaken is er ook ruimte voor gesprek over hoe ouders de opvoeding van hun kind ervaren.

De individuele ABA of DTT trainingen kunnen in sommige gevallen ook thuis ingezet worden. Als een kind nog niet de hele week naar De Blauwe Zon komt kan dit als aanvulling, maar het kan ook alvast worden ingezet als een kind op de wachtlijst staat. Ook Floorplay kan ingezet worden als een kind op de wachtlijst staat. De keuze voor de methode hangt af van de hulpvraag van het kind.
Kinderen met autisme hebben een zeer complexe hulp- en zorgvraag. Een vraag welke naar aard en inhoud is gedifferentieerd en daarom automatisch geïntegreerd, sectoroverschrijdend en multidisciplinair begeleid en behandeld moet worden. (Autisme Convenant)
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend