De groep
Prikkelverwerking
Dagritme
De groep
De Blauwe Zon is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van negen tot drie uur, en op woensdag van negen tot één uur. Tussen de middag eten de kinderen op De Blauwe Zon.

De dag verloopt volgens een vaste structuur. Elk kind dat in aanmerking komt voor individuele behandeling, krijgt één of twee keer per dag een training. In eerste instantie worden deze trainingen in een prikkelarme omgeving gegeven. Later worden de trainingen ook buiten deze ruimte gegeven. Lees meer hierover op de pagina Leerlijn.
Kinderen met autisme verwerken prikkels en informatie op een eigen manier. Om overzicht te houden is het van belang dat hun omgeving duidelijk en gestructureerd is ingericht. Ieder kind heeft een eigen communicatiesysteem. Dit kan met hulp van foto’s, maar ook met pictogrammen. Net wat het beste bij dat kind past.

Bij de inrichting van de groep wordt rekening gehouden met de prikkelverwerking van de kinderen. Door goed na te denken over de inrichting van de groep, bijvoorbeeld dat wat aan de muur hangt of door de verlichting aan te passen, helpen we de kinderen om overzicht te houden.
Vanaf tien voor negen komen de kinderen binnen. Sommige kinderen kiezen zelf een activiteit waar mee gestart wordt, voor andere kinderen staat er een activiteit klaar.
Om kwart over negen gaan de kinderen in de kring. Aan de hand van een vast liedje worden de foto’s van de begeleiders en de kinderen opgehangen. De dag van de week wordt benoemd en er worden liedjes gezongen. De kring eindigt altijd met bellen blazen. Dit heeft de interesse van veel kinderen en geeft aan dat er een overgangsmoment aankomt.
Daarna start de eerste werkperiode met een van de volgende activiteiten:

•    Spelen op de mat. Kinderen die het aan kunnen kiezen zelf een activiteit, anders wordt een keuze voor het kind gemaakt.
•    Leren aan tafel. Tijdens het leren biedt een begeleider het kind een (nieuwe) activiteit aan. Hier worden werkjes aangeleerd die het kind later bij het “werken aan tafel” zelfstandig kan uitvoeren. 
•    Werken aan tafel. Hierbij werkt het kind zo zelfstandig mogelijk.
•    Ontspanning. Denk aan activiteiten als muziek luisteren, dvd kijken, in de tent spelen, spelen met klei, gymmen in het speellokaal of een wandeling in de wijk.
•    Vrij spel aan tafel.

Om tien uur is de fruitpauze, met aansluitend buitenspelen.
Het speelplein grenst aan de lokalen en daar zijn twee schommels, een speelhuisje en een speeltrein.
Vanaf elf uur start de tweede werkperiode, met aansluitend daarop het middageten. Daarna wordt nog een keer buiten gespeeld.

Bij de werkperiode in de middag ligt de nadruk meer op ontspannende activiteiten.
Aan het eind van de middag is nog een kleine pauze. De dag eindigt met een kring.
Vakantie en vrije dagen
Tussen kerst en oud en nieuw is De Blauwe Zon gesloten. De eerste drie weken van de zomervakantie zijn de meeste vaste begeleiders met vakantie. Invallers en oud- stagiaires worden deze weken ingezet. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en de samenstelling van de groepen wordt het programma zo nodig aangepast.
Kijk bij agenda voor het jaaroverzicht.
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend