Behandeling
Behandeling
Jonge kinderen met autisme leren niet tot weinig van andere kinderen of in een groep. Ze missen daardoor vaak belangrijke vaardigheden die ze wel nodig hebben. Op De Blauwe Zon proberen we de kinderen de vaardigheden aan te leren die horen bij hun leeftijd.
Het trainen van vaardigheden wordt gedaan aan de hand van ABA (Applied Behavior Analysis). Dit is een gedragstherapie waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijl van kinderen met autisme. In een individuele training wordt vaak DTT gebruikt. DTT (Discrete Trial Training) is afgeleid van ABA.

Door vaardigheden op te delen in kleine stapjes, worden ze stap voor stap geoefend. Zo wordt een basis gelegd waarop het kind zich verder kan ontwikkelen. Trainingen duren een uur en worden één op één gegeven. Als een kind een vaardigheid beheerst wordt deze op de groep en thuis van het kind gevraagd, zodat het leert om de vaardigheden op verschillende plaatsen te gebruiken.

De Blauwe Zon biedt ook Floorplay als methode. Dit kan zowel op de groep als thuis ingezet worden. Thuis leren ouders hoe zij Floorplay kunnen inzetten om gericht contact te maken met hun kind en hoe zij spelen kunnen gebruiken voor het aanleren van vaardigheden.
Op de groep wordt met de Floorplaymethode individueel gewerkt met het kind.

Ouders van de kinderen worden elke zes weken uitgenodigd voor een evaluatie van de afgelopen periode en het afspreken van de doelen voor de komende periode. Het is ook mogelijk om als ouder actief mee te trainen. Dit kan op verschillende niveaus.
Ambulante ondersteuning
Er zijn verschillende mogelijkheden van ambulante ondersteuning.

Kinderen die De Blauwe Zon bezoeken vragen naast de normale opvoedtaken vaak nog veel extra van ouders. Het kan fijn zijn als iemand meedenkt of meehelpt. Het is mogelijk om ambulante ondersteuning vanuit De Blauwe Zon te krijgen. Thema’s die vaak aan de orde komen zijn de invulling van een dag, (ondersteunende) communicatie en het omgaan met probleemgedrag. Naast praktische opvoedingszaken is er ook ruimte voor gesprek over hoe ouders de opvoeding van hun kind ervaren.

De individuele ABA of DTT trainingen kunnen in sommige gevallen ook thuis ingezet worden. Als een kind nog niet de hele week naar De Blauwe Zon komt kan dit als aanvulling, maar het kan ook vast worden ingezet als een kind op de wachtlijst staat. Ook Floorplay kan ingezet worden als een kind op de wachtlijst staat. De keuze voor de methode hangt af van de hulpvraag van het kind.
Kinderen met autisme hebben een zeer complexe hulp- en zorgvraag. Een vraag welke naar aard en inhoud is gedifferentieerd en daarom automatisch geïntegreerd, sectoroverschrijdend en multidisciplinair begeleid en behandeld moet worden. (Autisme Convenant)
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend