Aanmelden
Aanmelden
De stappen voor een aanmelding zijn:

•     Observatie/proefsessie
De gedragskundige van De Blauwe Zon maakt een observatie van het kind. Dit kan thuis of op het dagverblijf/school waar het kind verblijft. Tijdens de observatie doet de gedragskundige een proefsessie om een indruk te krijgen hoe het kind reageert op de wijze waarop bij de trainingen wordt gewerkt. Zij maakt hier een verslag met een advies van.
De Blauwe Zon is een gecertificeerde organisatie, onderdeel van stichting Driestroom.
We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij ons plaatsen. Voordat een kind officieel wordt aangemeld, komen ouders daarom eerst kennismaken met De Blauwe Zon. Ze krijgen dan een rondleiding en uitleg over de werkwijze van De Blauwe Zon. Bij deze kennismaking is een familielid, een vertrouwd persoon, een verwijzer of een hulpverlener die bij het gezin betrokken is uiteraard ook welkom. 
•     Indicatieaanvraag
Ouders nemen contact met het jeugdteam of het wijkteam van de gemeente op voor een
indicatieaanvraag. Meestal gebeurt dit aan de hand van een keukentafelgesprek. Er wordt een Perspectiefplan opgesteld met daarin onder andere de doelen die ouders met hun kind willen bereiken.

De Blauwe Zon is door de gemeente Zaanstad-Waterland ingekocht.

Er kan met De Blauwe Zon contact opgenomen worden voor meer informatie.

•     Intakegesprek
Dit gesprek vindt plaats met de mentor van het kind, meestal samen met een collega. Bij dit gesprek wordt de ouders gevraagd zoveel mogelijk over hun kind te vertellen. Wij leren het kind van tevoren graag zo goed mogelijk kennen zodat we met de begeleiding daarop kunnen aansluiten. Dit gesprek houden wij bij voorkeur bij het kind thuis, maar het is ook mogelijk om het gesprek op De Blauwe Zon te laten plaatsvinden.

•     Dossier
Er wordt een dossier samengesteld. Hiervoor vragen we om kopieën van onderzoeken en verslagen van deskundigen die zich eerder met het kind hebben beziggehouden. Daarnaast worden persoonlijke gegevens verzameld en dit wordt aangevuld met een verslag van het intakegesprek.
Het dossier wordt digitaal bijgehouden. Ouders hebben toegang tot het dossier.

•     Starten
De startdatum en de dagen waarop het kind komt wordt in overleg afgesproken. Dat wat een kind aankan en de samenstelling van de groep worden hierin meegenomen. Als het nodig is wordt de mentor vrijgemaakt om de eerste dagen één op één het kind te laten wennen aan de nieuwe situatie.

•     Oudercursussen
Ouders nemen deel aan de cursussen van De Blauwe Zon. Er zijn vijf bijeenkomsten: Autisme, Sensorische informatieverwerking, Floorplay/emotionele ontwikkeling, communicatie en ontwikkelingsgericht leren. Naast ouders zijn ook andere belangstellenden, zoals de oppas, familie, verwijzers of betrokken hulpverleners van het kind welkom. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend