Kinderen met autisme hebben recht op een zinvolle daginvulling. Hun daginvulling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de dagritmes die voor hun leeftijd als maatschappelijk normaal gezien worden.
(Autisme Convenant)
Voor jonge kinderen met autisme
Voor jonge kinderen met autisme
De Blauwe Zon
De Blauwe Zon is een groep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand en zit op het snijvlak van onderwijs, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. De kinderen zijn grotendeels aangewezen op één op één begeleiding, leren niet of nauwelijks vanuit een groepssituatie en kunnen (nog) niet in het onderwijs terecht. Doel van De Blauwe Zon is dat kinderen kunnen instromen in het onderwijs.

Door de kleine groepjes en de trainingen op De Blauwe Zon is er voor de kinderen veel individuele aandacht. Er wordt een op autisme en ontwikkeling gerichte aanpak geboden. Elk kind krijgt een aanpak op maat en wordt door gerichte training gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Ouders zijn belangrijke personen voor het kind en hebben een centrale rol in de begeleiding.

De Blauwe Zon ligt in de wijk Weidevenne in Purmerend en heeft een regionale functie. De locatie ligt gunstig ten opzichte van enkele uitvalwegen.

De Blauwe Zon is gevestigd in een eigen gebouw. De naaste buren zijn basisschool De Marimba en kinderdagverblijf Partou. In het gebouwzijn drie groepslokalen, een speellokkaal, zeven trainingsruimtes, een keuken en een gespreksruimte. De prikkelarme inrichting geeft een rustige sfeer.

De Blauwe Zon werkt samen met meerdere partners, zoals Communicatie-Anders voor logopedie en kinderpraktijk Samsam voor fysiotherapie. Ook zijn er banden met de SBO en ZML-scholen in Zaandam en Purmerend, BOOT in Purmerend en Stichting MEE. Jaarlijks komt een jeugdarts naar De Blauwe Zon en is er de mogelijkheid voor zicht- en gehooronderzoek. In enkele gevallen wordt een kind verwezen naar Visio of Kentalis voor vervolgonderzoek.

Verder is De Blauwe Zon actief in de jaarlijkse autismeweek die in april gehouden wordt.
De Blauwe Zon bestaat 15 jaar en organiseert drie activiteiten. Klik op de activiteit voor meer informatie:
Autisme en Slapen op 15 maart
Autisme en Hechting op 5 april
Autisme en Communicatie op 12 juni
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend