De Blauwe Zon
Kinderen met autisme hebben recht op een zinvolle daginvulling. Hun daginvulling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de dagritmes die voor hun leeftijd als maatschappelijk normaal gezien worden.
(Autisme Convenant)
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme
De Blauwe Zon
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme
De Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand en zit op het snijvlak van onderwijs, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. De kinderen zijn grotendeels aangewezen op één op één begeleiding, leren niet of nauwelijks vanuit een groepssituatie en kunnen (nog) niet in het onderwijs terecht. Doel van De Blauwe Zon is dat kinderen kunnen instromen in het onderwijs.

Door de kleine groepjes en de individuele trainingen op De Blauwe Zon is er voor de kinderen veel individuele aandacht. Er wordt een op autisme en ontwikkeling gerichte aanpak geboden. Elk kind krijgt een aanpak op maat en wordt door gerichte training gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Ouders zijn belangrijke personen voor het kind en hebben een centrale rol in de begeleiding.

De Blauwe Zon ligt aan de rand van een woonwijk en heeft een regionale functie. De locatie ligt gunstig ten opzichte van enkele uitvalwegen. De kinderen van De Blauwe Zon maken gebruik van het nabij gelegen Kadijkerkoog van De Prinsenstichting dat over een aangepaste speeltuin, aangepast zwembad en een kinderboerderij beschikt.

De Blauwe Zon is gevestigd in een vleugel van een voormalig schoolgebouw. Hier zijn drie groepslokalen, zeven trainingsruimtes, een keuken, een speellokaal en het kantoor van de begeleiders. De prikkelarme inrichting geeft een rustige sfeer.

De Blauwe Zon werkt samen met meerdere partners, zoals Communicatie-Anders voor logopedie en kinderpraktijk Samsam voor fysiotherapie. Ook zijn er banden met de SBO en ZML-scholen in Zaandam en Purmerend, BOOT in Purmerend en Stichting MEE. Jaarlijks komt een jeugdarts naar De Blauwe Zon en is er de mogelijkheid voor zicht- en gehooronderzoek. In enkele gevallen wordt een kind verwezen naar Visio of Kentalis voor vervolgonderzoek.

Verder is De Blauwe Zon actief in de jaarlijkse autismeweek die in april gehouden wordt.
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 RT Purmerend
De Blauwe Zon
Limbostraat 4
1448 TR Purmerend