Voor het schooljaar 2019-2020 is nog één stageplaats voor drie of vier dagen per week beschikbaar.

De Blauwe Zon investeert in het opleiden van studenten. We dragen graag onze kennis over autisme over. En stagiaires houden ons scherp in hoe er binnen De Blauwe Zon gewerkt wordt.
Per schooljaar heeft De Blauwe Zon plaats voor drie derdejaars HBO-stagiaires. Dit kan een student SPH, maar ook een student pedagogiek zijn.

De stage bestaat voor een groot deel uit groepswerk. Naast het aansturen van de kinderen op de groep leer je een begeleidingsplan opstellen, oudergesprekken voeren en neem je deel aan de wekelijkse teamvergadering. De Blauwe Zon kent verschillende vergaderingen: kindvergaderingen, algemene team vergaderingen en eens per maand is er een DTT-vergadering.
Verder word je opgeleid tot DTT-trainer en draai je mee in het trainingsrooster, waarbij je individueel met kinderen werkt.

Daarnaast kan een tweedejaars stagiaire voor twee dagen per week geplaatst worden. Naast de opleidingen SPH en pedagogiek, voldoet deze stage ook aan de eisen voor een tweedejaars stage MWD.
Bij deze stage word je opgeleid tot DTT-trainer en trainingsmentor van één van de kinderen. Naast het geven van individuele trainingen leer je de trainingsresultaten verwerken, verslagen maken en oudergesprekken voeren. Op dinsdag woon je de teamvergaderingen bij.
Om voor deze stage in aanmerking te komen is het van belang dat de stage minimaal vijf maanden duurt. Deze stage is alleen op maandag en dinsdag mogelijk.
Stage
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 06 23 70 08 23
Volg ons ook op: