Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
De kinderen die De Blauwe Zon bezoeken vragen naast de normale opvoedtaken van ouders vaak nog veel extra. Het kan fijn zijn als iemand hierover meedenkt en hierin meehelpt. Sinds juli 2014 is er de mogelijkheid om gezinsbegeleiding vanuit De Blauwe Zon te krijgen.
Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: invulling van het dagprogramma, (ondersteunende) communicatie en omgaan met probleemgedrag. Naast praktische opvoedingszaken is er ook ruimte voor gesprek over hoe ouders de opvoeding van hun kind ervaren.

De PPG wordt gefinancierd vanuit de indicatie die uw kind heeft om De Blauwe Zon te bezoeken (behandeling individueel). Ouders die interesse hebben in PPG kunnen een informatiegesprek aanvragen. De inzet van PPG zal gemiddeld zes maanden duren, waarbij de hulpverlener regelmatig het gezin bezoekt.
Het traject start met een informatiefase. Hierin kunnen ouders en eventueel andere opvoeders of broers / zussen aangeven waar zij hulp bij zouden willen binnen de opvoeding. Naast de gesprekken met ouders wordt er informatie uit het dossier en uit observaties gebruikt.
Aan het einde van de informatiefase wordt er een werkplan opgesteld. Hierin staan de hulpvragen, de doelen en het plan van aanpak geformuleerd. Na drie maanden volgt een tussentijdse evaluatie. De doelen kunnen eventueel bijgesteld worden, maar ook de manier van werken wordt besproken. Het traject eindigt met een afbouwfase, de frequentie van de huisbezoeken wordt afgebouwd en eventuele vervolghulp kan worden georganiseerd.  
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 06 23 70 08 23
Volg ons ook op: