Froukje Dusée
Froukje werkt sinds april 2009 bij De Blauwe Zon. Zij is pedagogisch medewerker en mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Froukje heeft MBO- SPW en MBO-verpleegkunde gestudeerd. Tijdens haar opleiding heeft ze bij de Prinsenstichting stages en vakantiewerk gedaan. Na haar opleiding werkte ze onder meer bij De Prinsenstichting en bij De Kleine Johannes in Amsterdam.
Bij De Blauwe Zon is Froukje negen jaar  het vaste gezicht groep 1b geweest. In de zomer van 2018 heeft ze de overstap naar het trainers team gemaakt. In 2011 heeft Froukje de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Ben van Hooff
Ben werkt sinds januari 2011 bij De Blauwe Zon. Ben werkt als trainer en is mentor van kinderen van groep 1C.
Na de middelbare school is Ben gestart met een opleiding sociaal werk en de lerarenopleiding. Na allerlei omzwervingen, maakte hij van zijn hobby zijn beroep en ging de fotografie in. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Ben is alsnog in de zorg terecht gekomen.
In 2011 heeft Ben de cursus Floortime gevolgd en in 2014 heeft Ben het HBO-programma Jeugd- en ontwikkelingspsychologie afgerond. Ook heeft hij de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardig-heden’ gevolgd. Ben is opgeleid als Floorplay coach.
Floor Kieft- van der Mee
Floor werkt afwisselend twee of drie dagen per week bij De Blauwe Zon. Binnen haar functie als orthopedagoog houdt zij zich bezig met het schrijven van behandelprogramma’s en het aansturen van detrainingen. Een paar keer per jaar geeft Floor een cursus over ABA/DTT en verder coacht zij de trainers.
Floor heeft HBO pedagogiek gedaan en daarna orthopedagogiek aan de Radboud-universiteit van Nijmegen gestudeerd. Floor werkt sinds maart 2009 bij De Blauwe Zon.
Simone Guit
Simone heeft in 2015 haar master Orthopdedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na een aantal maanden in Australië rondgereisd te hebben, is ze in maart 2016 bij De Blauwe Zon terecht gekomen. Vanaf december 2016 ondersteunt Simone de groepsmedewerkers als gedragskundige en is ze eindverantwoordelijk voor de behandelplannen. Daarnaast geeft ze trainingen aan de kinderen. Simone werkt vijf dagen per week.
In haar vrije tijd doet Simone aan rugby. Naast dat ze zelf speelt, geeft ze ook trainingen en clinics op basisscholen, middelbare scholen en het MBO-onderwijs.

 
Ingrid Sprangers
Na de middelbare school heeft Ingrid de Universitaire Pabo gedaan, dit is een combinatie van de bachelor pedagogische wetenschappen en de Pabo. Daarna heeft ze haar master orthopedagogiek gehaald. Ingrids hart ligt bij het werken met jonge kinderen. Ze is in juni 2015 bij De Blauwe Zon begonnen met werkervaringsplaats om ervaring als orthopedagoog op te doen. Van juni tot en met oktober 2016 heeft Ingrid het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Floor waargenomen en was ze in de functie van gedragskundige verantwoordelijk voor de individuele behandeling. Ingrid werkt nu twee dagen als trainer en één dag als gedragskundig medewerker, waarbij ze samen met Floor Kieft verantwoordelijk is voor de behandelingsplannen voor de trainingen. Verder is ze mentor van kinderen van groep 1a
Mireille Robert
Mireille is vanaf het begin bij De Blauwe Zon betrokken. Zij startte in februari 2009 de groep. Nu houdt zij zich vier dagen per week bezig met de trainingen. Daarbij coördineert zij de organisatie en de planning hiervan.
In het verleden heeft Mireille vier jaar als persoonlijk begeleidster en een jaar als teamleidster bij De Regenboog, een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, in Monnickendam gewerkt. Daarvoor heeft Mireille zeven jaar als begeleidster bij Leekerweide in Wognum gewerkt.
In 2011 heeft Mireille de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Bij Rino is Mireille opgeleid tot Floorplay specialist. Inmiddels is ze gestart met HBO pedagogiek.
Anja Greuter
Anja is, samen met Peter Stallenberg, initiatiefnemer van De Blauwe Zon. Samen hebben zij vier kinderen, waaronder een zoon met autisme en een verstandelijke beperking. In de zoektocht naar geschikte hulp voor hun zoon merkten zij dat er een groep kinderen is die tussen het onderwijs en zorg in vallen. Dit was de aanleiding om De Blauwe Zon te starten.

Binnen De Blauwe Zon houdt Anja zich bezig met de voorwaarden het goed te laten draaien. Voor Anja ligt daarbij het accent op zaken die direct met het uitvoerende werk te maken hebben.
Zij is eerste contactpersoon bij nieuwe aanmelding en verwijzers. Op dinsdag en vrijdag en om de week op woensdag is Anja op De Blauwe Zon aanwezig.
Anja is ruim vijftien jaar als leerkracht in het Montessori basisonderwijs werkzaam geweest. Sinds 2000 is ze zorgverlener voor haar zoon.
Peter Stallenberg
Peter zorgt binnen De Blauwe Zon voor de voorwaarden om de groep goed te laten draaien. Het accent ligt daarbij op externe contacten en beleid. Daarbij begeleidt Peter ouders en neemt hij, in samenwerking met Anja, de begeleiding van stagiaires voor zijn rekening. Peter's vaste werkdagen zijn maandag en donderdag.

Peter werkt sinds 1989 in de jeugdhulpverlening. Van 2003 tot 2016 als pleegzorgwerker in Amsterdam Nieuw-West. Hij is als redactielid betrokken bij Mobiel, een tijdschrift voor pleegzorg.
In de regio Zaanstreek-Waterland is Peter actief binnen het autisme- convenant en levert hij bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten tijdens de jaarlijkse autismeweek in April.
Peter heeft gastlessen over autisme aan de Hogeschool van Amsterdam en Inholland in Haarlem gegeven.
Sinds 2015 is Peter voorzitter van de werkgroep Autisme VG van de Nederlandse Vereniging van Autisme.
Naast dit alles is Peter sinds 2002 hulpverlener voor zijn zoon.

Medewerkers

Groep 1A
Groep 1B
Groep 1C
 
Ondersteunend team
Lisanne Boon
Lisanne is in juni 2019 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft HBO Maatschappelijke Werk en Dienstverlening gedaan. Daarvoor heeft ze MBO niveau 4 Pedagogisch werker kinderopvang gevolgd.
De laatste twee jaar van haar opleiding heeft Lisanne op verschillende Kabouterhuizen in Amsterdam stage gelopen. Dit heeft ze met veel plezier gedaan en wist ze dat deze doelgroep goed bij haar paste.
In augustus is Lisanne gestart op De Blauwe Zon. Ze werkt drie dagen per week op de groep en twee dagen is ze trainer.Maxime Zonneveld
Maxime heeft  de SPH bij InHolland gedaan. Tijdens haar tweede jaar heeft ze een half jaar stage op De Blauwe Zon gedaan. Haar derdejaars stage is bij Kentalis bij een groep voor kinderen die communicatief meervoudig bepert zijn. Tijdens deze stage heeft ze diverse cursussen voor ondersteunende gebaren gevolgd. Tijdens haar opleiding heeft Maxime meerdere keren voor korte of lange tijd als invalster op De Blauwe Zon gewerkt. Inmiddels is ze één van de vaste gezichten van groep 1b. Ze is daar vier dagen per week te vinden.
Marsha Stoop
Marsha heeft een aantal jaar bij een internetprovider gewerkt. Tussen 2010 en 2012 heeft ze de MBO opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening gevolgd. Daarna is heeft ze weer een periode bij haar eerdere werkgever gewerkt. Daarnaast deed ze vrijwillgerswerk bij Club Welzijnwerk en Homestart in Purmerend. In 2018 besloot ze de overstap naar de zorg te maken en is ze bij De Blauwe Zon terecht gekomen. Marsha werkt drie dagen per week en gaat dat combineren met een HBO opleiding.
Marloes Soellaart Gouda
Na de Havo is Marloes de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij InHolland in Haarlem gaan doen. Ze hoop binnenkort haar scriptie af te ronden. Ze heeft de cursus Ondersteund Gebarentaal (NmG) gedaan.
In haar vrije tijd vindt Marloes het leuk om te dansen en houdt ze van reizen.

Marloes heeft gewerkt bij de Raphaëlstichting, de Hartekamp groep en heeft ze verschillende mensen via een Persoonsgebonden Budget begeleid.

Marloes is in 2018 voor vier dagen in de week als trainer op De Blauwe Zon gestart. Vanaf april 2019 heeft ze vanwege een zwangerschapsverlof op groep 1c gewerkt. Daarna is ze als vaste kracht op deze groep gebleven.

Ibtissam Essabbar
In januari 2014 heeft Ibtissam haar diploma voor de opleiding Pedagogisch Werk niveau 4 gehaald. Inmiddels volgt ze een thuisstudie pedagogiek. Voordat ze naar De Blauwe Zon kwam heeft ze bij een naschoolse dagopvang in Amsterdam gewerkt. Ibtissam werkt 4 dagen per week als trainer. Ze is mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Ibtissam woont in Amsterdam.
Mirte Stallenberg
Mirte is na de opleiding Pedagogisch Medewerker 4 naar de HVA gegaan om de SPH te volgen. In februari 2019 heeft ze haar scriptie afgerond en haar diploma in ontvangst genomen. Mirte staat vier dagen per week op de groep. Ze werkt bij De Blauwe Zon sinds 2017.
Mirte woont in Monnickendam en speelt in haar vrije tijd bugel in een orkest. Daarnaast is ze mantelzorger van haar broer die autisme en een verstandelijke beperking heeft.
Gebke Berend
Vanaf april 2018 werkt Gebke op De Blauwe Zon. Ze woont in Purmerend. Gebke heeft jarenlang in verschillende functies bij Amsta gewerkt. Zo is ze persoonlijk begeleider geweest op een woongroep voor ernstig verstandelijk beperkte jongeren,  was ze lid van het interne opvangteam, coördinator van en in werkzaam in een specialistisch team gericht op cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en trainer hantering fysieke agressie.
Gebke is op maandag, dinsdag en donderdag op De Blauwe Zon te vinden.

 
Robin Harrems
Na de Antoni Gaudi in Purmerend is Robin naar het Horizoncollege in Hoorn gegaan. Daar heeft ze de opleiding voor Pedagogisch Medewerker gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft ze stage op de Bets Frijling en de Van Detschool gelopen.
Vanuit haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft Robin stages gedaan bij Zorgboerderij de Vier Jaargetijden en KDC De Wollewei. Bij deze laatste stage werkte ze met kinderen met verschillende problematiek, waaronder autisme, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstanden. Dit sluit mooi aan op de stage die Robin van september 2020 tot juli 2021 bij De Blauwe Zon loopt.
Robin is er vier dagen per week.
Raven Pors
Na MBO Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg in Hoorn is Raven naar de SPH in Amsterdam gegaan. Ze heeft stage gelopen bij de Van Detschool en de Bets Frijlingschool. Beide scholen vallen onder cluster 4. Dit zijn scholen voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Raven is vier dagen per week op groep 1b te vinden.
In haar vrije tijd vindt Raven het leuk om te hockeyen.
Jenny Buijs
Jenny heeft HBO Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd. Na die tijd heeft ze verschillende werkplekken gehad. Ze heeft gewerkt op kinderdagverblijf Berend Botje in Edam, ze heeft één op één begeleiding via Okido op peuterspeelzalen gegeven. Verder heeft ze gewerkt bij Nanny Home. Voordat ze de overstap naar De Blauwe Zon maakte, heeft ze Nanny Home bij gezinnen met een kind met een beperking geweest.
Naast haar werk vindt Jenny het leuk om zich bezig te houden met haar blog over interieur- en foodstyling. En natuurlijk met de zorg voor haar zoontje.
Jenny is in het najaar van 2019 gestart en heeft snel haar draai gevonden. Ze is trainer bij groep 1a. Vanaf september 2020 is Jenny een paar maanden afwezig vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Astrid Tol
Astrid draait al heel wat jaren mee in de zorg. Vijftien jaar geleden heeft ze gewerkt bij Weerklank (nu Kentalis). Hier werkte ze met dove kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen. Daarna maakte ze de overstap naar Odion en De Prinsenstichting, waar ze met jongeren en volwassenen werkte. Dit combineerde ze met het werk als persoonlijk begeleider bij Zorgboerderij De Vier Jaargetijden en met werk als onderwijsassistent op het SBO in Volendam. Tussen haar werk door heeft ze verschillende ABA cursussen gevolgd.
Daarnaast is Astrid opgeleid als voetreflextherapeut en heeft ze een eigen Voetreflexpraktijk.
Op De Blauwe Zon is Astrid gestart als invalster. Op dit moment fietst ze twee dagen per week naar Purmerend voor haar taken als trainer voor groep 1a.
Karlijn de Groot
Karlijn heeft eerst de opleiding Pedagogisch Medewerker jeugdzorg in Purmerend gedaan. Van daaruit is ze naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens haar opleiding heeft ze op verschillende scholen stage gelopen. Op een basisschool, maar ook in het speciaal basisonderwijs. In haar derde jaar heeft Karlijn drie dagen per week stage gelopen op groep 1c van De Blauwe Zon.
Ze heeft haar opleiding in juni 2020 afgerond en is de maand daarna voor vier dagen per week als vaste medewerker op groep 1c gestart.
Michiel de Wolf
Michiel heeft zijn sporen verdiend in de verstandelijk gehandicaptensector, waar hij 25 jaar ervaring heeft. Zo heeft hij gewerkt bij Amsta (Amsterdam Zuid-Oost) en bij de Triade in Emmeloord, Cordaan in Amsterdam, De Prinsenstichting en verpleeghuis Overwhere in Purmerend. Michiel heeft bij deze organisaties met volwassenen en kinderen vanaf tien jaar gewerkt.
In juni 2018 is Michiel gaan werken bij Kindcentrum de Ster als pedagogisch medewerker op een jongerengroep. Hier is Michiel opgeleid als ABA-trainer.
In februari 2020 is Michiel vier dagen per week op De Blauwe Zon komen werken. Hij is als trainer gekoppeld aan groep 1c. Michiel werkt graag met kinderen die net een beetje meer van een begeleider vragen.

Thirsa Martinali
Na de Havo in Enkhuizen is Thirsa naar de Hogeschool van Amsterdam gegaan, om de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening te volgen. Ze heeft stage gelopen bij Stichting Netwerk in Hoorn, waar ze kinderen in de basisschoolleeftijd met woensdagmiddag-activiteiten begeleidde. Ook heeft ze een stage gedaan bij Nieuw Amstelrade in Amsterdam.
Thirsa zit in het derde jaar van haar opleiding en loopt stage als trainer. Ze is er drie dagen per week.

De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 0299-470050 of 06-23700823
Volg ons ook op: