Froukje Dusée
Froukje werkt sinds april 2009 bij De Blauwe Zon. Zij is pedagogisch medewerker en mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Froukje heeft MBO- SPW en MBO-verpleegkunde gestudeerd. Tijdens haar opleiding heeft ze bij de Prinsenstichting stages en vakantiewerk gedaan. Na haar opleiding werkte ze onder meer bij De Prinsenstichting en bij De Kleine Johannes in Amsterdam.
Bij De Blauwe Zon is Froukje negen jaar  het vaste gezicht groep 1b geweest. In de zomer van 2018 heeft ze de overstap naar het trainers team gemaakt. In 2011 heeft Froukje de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Ben van Hooff
Ben werkt sinds januari 2011 bij De Blauwe Zon. Ben werkt als trainer en is mentor van kinderen van groep 1C.
Na de middelbare school is Ben gestart met een opleiding sociaal werk en de lerarenopleiding. Na allerlei omzwervingen, maakte hij van zijn hobby zijn beroep en ging de fotografie in. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Ben is alsnog in de zorg terecht gekomen.
In 2011 heeft Ben de cursus Floortime gevolgd en in 2014 heeft Ben het HBO-programma Jeugd- en ontwikkelingspsychologie afgerond. Ook heeft hij de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardig-heden’ gevolgd. Ben is opgeleid als Floorplay coach.
Floor Kieft- van der Mee
Floor werkt afwisselend twee of drie dagen per week bij De Blauwe Zon. Binnen haar functie als orthopedagoog houdt zij zich bezig met het schrijven van behandelprogramma’s en het aansturen van detrainingen. Een paar keer per jaar geeft Floor een cursus over ABA/DTT en verder coacht zij de trainers.
Floor heeft HBO pedagogiek gedaan en daarna orthopedagogiek aan de Radboud-universiteit van Nijmegen gestudeerd. Floor werkt sinds maart 2009 bij De Blauwe Zon.
Simone Guit
Simone heeft in 2015 haar master Orthopdedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na een aantal maanden in Australië rondgereisd te hebben, is ze in maart 2016 bij De Blauwe Zon terecht gekomen. Vanaf december 2016 ondersteunt Simone de groepsmedewerkers als gedragskundige en is ze eindverantwoordelijk voor de behandelplannen. Daarnaast geeft ze trainingen aan de kinderen. Simone werkt vijf dagen per week.
In haar vrije tijd doet Simone aan rugby. Naast dat ze zelf speelt, geeft ze ook trainingen en clinics op basisscholen, middelbare scholen en het MBO-onderwijs.

Carry Mans
Sinds mei 2013 werkt Carry bij De Blauwe Zon. In eerste instantie als invalster, maar inmiddels is ze een vast gezicht binnen het team.
Carry houdt zich hoofdzakelijk bezig met het geven van trainingen, maar daar waar nodig is springt zij ook in op de groep.
Carry heeft een anti-pest programma voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs ontwikkeld en heeft diverse kinderen als Pgb hulpverleenster begeleid, zowel in de thuissituatie als in het onderwijs.
Met haar ervaring als leerkracht basisonderwijs en als opgeleid ABA trainster is zij van alle markten thuis.
Carry werkt drie dagen per week. In haar vrije tijd doet ze theaterimpovisatie bij Theatersport in Purmerend en bezoekt ze graag voorstellingen en concerten.
 
Ingrid Sprangers
Na de middelbare school heeft Ingrid de Universitaire Pabo gedaan, dit is een combinatie van de bachelor pedagogische wetenschappen en de Pabo. Daarna heeft ze haar master orthopedagogiek gehaald. Ingrids hart ligt bij het werken met jonge kinderen. Ze is in juni 2015 bij De Blauwe Zon begonnen met werkervaringsplaats om ervaring als orthopedagoog op te doen. Van juni tot en met oktober 2016 heeft Ingrid het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Floor waargenomen en was ze in de functie van gedragskundige verantwoordelijk voor de individuele behandeling. Ingrid werkt nu twee dagen als trainer en één dag als gedragskundig medewerker, waarbij ze samen met Floor Kieft verantwoordelijk is voor de behandelingsplannen voor de trainingen. Verder is ze mentor van kinderen van groep 1a
Mireille Robert
Mireille is vanaf het begin bij De Blauwe Zon betrokken. Zij startte in februari 2009 de groep. Nu houdt zij zich vier dagen per week bezig met de trainingen. Daarbij coördineert zij de organisatie en de planning hiervan.
In het verleden heeft Mireille vier jaar als persoonlijk begeleidster en een jaar als teamleidster bij De Regenboog, een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, in Monnickendam gewerkt. Daarvoor heeft Mireille zeven jaar als begeleidster bij Leekerweide in Wognum gewerkt.
In 2011 heeft Mireille de cursus Floortime en in 2014 de modules ‘Omgaan met probleemgedrag’ en ‘Aanleren van vaardigheden op de groep’ van Nienke Peters gevolgd.
Bij Rino is Mireille opgeleid tot Floorplay specialist. Inmiddels is ze gestart met HBO pedagogiek.
Anja Greuter
Anja is, samen met Peter Stallenberg, initiatiefnemer van De Blauwe Zon. Samen hebben zij vier kinderen, waaronder een zoon met autisme en een verstandelijke beperking. In de zoektocht naar geschikte hulp voor hun zoon merkten zij dat er een groep kinderen is die tussen het onderwijs en zorg in vallen. Dit was de aanleiding om De Blauwe Zon te starten.

Binnen De Blauwe Zon houdt Anja zich bezig met de voorwaarden het goed te laten draaien. Voor Anja ligt daarbij het accent op zaken die direct met het uitvoerende werk te maken hebben.
Zij is eerste contactpersoon bij nieuwe aanmelding en verwijzers. Op dinsdag en vrijdag en om de week op woensdag is Anja op De Blauwe Zon aanwezig.
Anja is ruim vijftien jaar als leerkracht in het Montessori basisonderwijs werkzaam geweest. Sinds 2000 is ze zorgverlener voor haar zoon.
Peter Stallenberg
Peter zorgt binnen De Blauwe Zon voor de voorwaarden om de groep goed te laten draaien. Het accent ligt daarbij op externe contacten en beleid. Daarbij begeleidt Peter ouders en neemt hij, in samenwerking met Anja, de begeleiding van stagiaires voor zijn rekening. Peter's vaste werkdagen zijn maandag en donderdag.

Peter werkt sinds 1989 in de jeugdhulpverlening. Van 2003 tot 2016 als pleegzorgwerker in Amsterdam Nieuw-West. Hij is als redactielid betrokken bij Mobiel, een tijdschrift voor pleegzorg.
In de regio Zaanstreek-Waterland is Peter actief binnen het autisme- convenant en levert hij bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten tijdens de jaarlijkse autismeweek in April.
Peter heeft gastlessen over autisme aan de Hogeschool van Amsterdam en Inholland in Haarlem gegeven.
Sinds 2015 is Peter voorzitter van de werkgroep Autisme VG van de Nederlandse Vereniging van Autisme.
Naast dit alles is Peter sinds 2002 hulpverlener voor zijn zoon.

Medewerkers

Groep 1A
Groep 1B
Groep 1C
Trainers team
Ondersteunend team
Lisanne Boon
Lisanne is in juni 2019 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft HBO Maatschappelijke Werk en Dienstverlening gedaan. Daarvoor heeft ze MBO niveau 4 Pedagogisch werker kinderopvang gevolgd.
De laatste twee jaar van haar opleiding heeft Lisanne op verschillende Kabouterhuizen in Amsterdam stage gelopen. Dit heeft ze met veel plezier gedaan en wist ze dat deze doelgroep goed bij haar paste.
In augustus is Lisanne gestart op De Blauwe Zon. Ze werkt drie dagen per week op de groep en twee dagen is ze trainer.Maxime Zonneveld
Maxime heeft  de SPH bij InHolland gedaan. Tijdens haar tweede jaar heeft ze een half jaar stage op De Blauwe Zon gedaan. Haar derdejaars stage is bij Kentalis bij een groep voor kinderen die communicatief meervoudig bepert zijn. Tijdens deze stage heeft ze diverse cursussen voor ondersteunende gebaren gevolgd. Tijdens haar opleiding heeft Maxime meerdere keren voor korte of lange tijd als invalster op De Blauwe Zon gewerkt. Inmiddels is ze één van de vaste gezichten van groep 1b. Ze is daar vier dagen per week te vinden.
Marsha Stoop
Marsha heeft een aantal jaar bij een internetprovider gewerkt. Tussen 2010 en 2012 heeft ze de MBO opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening gevolgd. Daarna is heeft ze weer een periode bij haar eerdere werkgever gewerkt. Daarnaast deed ze vrijwillgerswerk bij Club Welzijnwerk en Homestart in Purmerend. In 2018 besloot ze de overstap naar de zorg te maken en is ze bij De Blauwe Zon terecht gekomen. Marsha werkt drie dagen per week en gaat dat combineren met een HBO opleiding.
Marloes Soellaart Gouda
Na de Havo is Marloes de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener bij InHolland in Haarlem gaan doen. Ze hoop binnenkort haar scriptie af te ronden. Ze heeft de cursus Ondersteund Gebarentaal (NmG) gedaan.
In haar vrije tijd vindt Marloes het leuk om te dansen en houdt ze van reizen.

Marloes heeft gewerkt bij de Raphaëlstichting, de Hartekamp groep en heeft ze verschillende mensen via een Persoonsgebonden Budget begeleid.

Marloes is in 2018 voor vier dagen in de week als trainer op De Blauwe Zon gestart. Vanaf april 2019 heeft ze vanwege een zwangerschapsverlof op groep 1c gewerkt. Daarna is ze als vaste kracht op deze groep gebleven.

Ibtissam Essabbar
In januari 2014 heeft Ibtissam haar diploma voor de opleiding Pedagogisch Werk niveau 4 gehaald. Inmiddels volgt ze een thuisstudie pedagogiek. Voordat ze naar De Blauwe Zon kwam heeft ze bij een naschoolse dagopvang in Amsterdam gewerkt. Ibtissam werkt 4 dagen per week als trainer. Ze is mentor van een aantal kinderen van groep 1b. Ibtissam woont in Amsterdam.
Davey Reus
Nadat Davey gestart was met de studie Voeding en Diëtiek, ontdekte ze dat een andere tak van zorg beter bij haar paste en is ze Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HvA gaan doen. Ze heeft stage gelopen bij Autisme Centrum in Contact en bij Humanitas in Purmerend.
Naast haar studie koopt en verkoopt Davey kleding en accessoires via een website.

Davey loopt drie dagen per week stage.


Fleur Huntjens
Fleur is student aan Fontys Hogeschool in Sittard. Voor de liefde is ze naar Alkmaar verhuisd, vandaar dat ze een stage in Noord-Holland zocht. Eén dag in de week reist ze naar Tilburg om daar lessen te volgen. Fleur zit in het vierde jaar pedogiek en gaat bij Floor en Ingrid in de leer. Van daaruit wordt ze ook opgeleid als trainer.
Fleur heeft de opleiding Pedagogisch Werker Kinderopvang bij de Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht gedaan. Tijdens deze opleiding heeft ze op verschillende dagverblijven stage gelopen. Vanuit haar pedagogiek opleiding heeft ze stage gelopen op een school voor speciaal onderwijs en bij ODC De Vijfhoek bij de Waerden in Heiloo.
Mirte Stallenberg
Mirte is na de opleiding Pedagogisch Medewerker 4 naar de HVA gegaan om de SPH te volgen. In februari 2019 heeft ze haar scriptie afgerond en haar diploma in ontvangst genomen. Mirte staat vier dagen per week op de groep.
Mirte woont in Monnickendam en speelt in haar vrije tijd bugel in een orkest. Daarnaast is ze mantelzorger van haar broer die autisme en een verstandelijke beperking heeft.
Maricha Veenendaal
Maricha komt vanuit Landsmeer naar De Blauwe Zon. Ze heeft vorig jaar stage gelopen op zorgboerderij De vier jaargetijden en doet nu haar derdejaars stage op De Blauwe Zon, waar ze vier dagen per week te vinden is.

Maricha volgt haar opleiding aan de HvA en ze doet Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Daarnaast werkt ze in de horeca. Maricha vindt het leuk om te dansen en ze beoefent verschillende stijlen.
Daphne Sitters
Na de Havo is Daphne deeltijd pedagogiek gaan studeren aan de HVA. Ze volgt het tweede jaar en is tot februari twee dagen per week op De Blauwe Zon te vinden.
Naast haar studie werkt ze als begeleider in twee verschillende gezinshuizen en in de horeca. In de vrije tijd die Daphne dan nog over heeft, is ze actief bij een turnvereniging. Ze turnt zelf, maar begeleidt ook ze ook groepen.

Gebke Berend
Vanaf april 2018 werkt Gebke op De Blauwe Zon. Ze woont in Purmerend. Gebke heeft jarenlang in verschillende functies bij Amsta gewerkt. Zo is ze persoonlijk begeleider geweest op een woongroep voor ernstig verstandelijk beperkte jongeren,  was ze lid van het interne opvangteam, coördinator van en in werkzaam in een specialistisch team gericht op cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en trainer hantering fysieke agressie.
Gebke is op maandag, dinsdag en donderdag op De Blauwe Zon te vinden.

De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 0299-470050 of 06-23700823
Volg ons ook op: