Driestroom
De Blauwe Zon is een onderdeel van Stichting Driestroom, een instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking in Elst.

Eens per twee jaar wordt door Driestroom jaarlijks een audit bij De Blauwe Zon
afgenomen. Hierbij wordt onderzocht of De Blauwe Zon kwalitatief goede zorg
verleent en worden zonodig verbeterpunten opgesteld.


De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 06 23 70 08 23
Volg ons ook op: