Floorplay, ABA, DTT
ABA (Applied Behavior Analysis)  is gedragstherapie waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijl van kinderen met autisme. DTT (Discrete Trial Training) is afgeleid van ABA.

Door vaardigheden op te delen in kleine stapjes, worden vaardigheden apart ingetraind. In eerste instantie in een prikkelarme omgeving en later in meer dagelijkse situaties.

Bij het aanleren wordt gebruik gemaakt van beloningen. Dit kan een favoriet speelgoed, maar ook een  eetbare beloning zijn. Er wordt toegewerkt naar sociale beloningen, zoals een compliment.

Met de training wordt een basis gelegd waarop het kind zich verder kan ontwikkelen. De trainingen duren een uur en worden één op één gegeven.

Over kinderen die een training volgen is er één à twee maandelijks een overleg. Ouders zijn bij deze besprekingen aanwezig.

De Blauwe Zon biedt ook Floorplay als methode. Dit kan zowel op de groep als thuis ingezet worden.
Bij begeleiding thuis leren ouders hoe zij Floorplay kunnen inzetten om gericht contact te maken met hun kind en spelen kunnen gebruiken voorhet leren van vaardigheden.
Bij begeleiding op de groep wordt er aan de hand van de floorplaymethode individueel gewerkt met het kind.
Ouders van kinderen die in training zijn worden elke zes weken uitgenodigd voor een overleg met de DTT-menttor voor een evaluatie van de afgelopen periode en het afspreken van de doelen voor de komende periode.
Het is mogelijk om als ouder actief mee te trainen. Dit kan op verschillende niveaus.
Autisten hebben een zeer complexe hulp- en zorgvraag. Een vraag welke naar aard en inhoud is gedifferentieerd en daarom automatisch geïntegreerd, sectoroverschrijdend en multidisciplinair begeleid en behandeld moet worden (Autisme Convenant).
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 0299-470050 of 06-23700823
Volg ons ook op: