De Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen, omdat hun zorgvraag te groot is.

Door de kleine groepjes en de individuele trainingen op De Blauwe Zon is er voor de kinderen veel individuele aandacht. Aan de kinderen wordt een op autisme en ontwikkeling gerichte aanpak geboden. Elk kind krijgt een aanpak op maat en wordt met hulp van een training gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Ouders zijn belangrijke personen voor het kind en hebben een centrale rol in de begeleiding.

De Blauwe Zon ligt aan de rand van een woonwijk. Het kindercentrum heeft een regionale functie en ligt daarom gunstig ten opzichte van enkele uitvalwegen. De kinderen van De Blauwe Zon maken gebruik van het nabij gelegen Kadijkerkoog van De Prinsenstichting dat over een aangepaste speeltuin, aangepast zwembad en een kinderboerderij beschikt.

De Blauwe Zon is gevestigd in een vleugel van een voormalig schoolgebouw. Hier bevinden zich drie groepslokalen, een keuken, een speellokaal en het kantoor van de begeleiders. De prikkelarme inrichting en het kalmerende blauw - niet verwonderlijk de overheersende kleur binnen het kindercentrum - creƫren een sfeer van rust.

De Blauwe Zon werkt samen met meerdere partners, zoals kinderpraktijk Samsam voor logopedie en fysiotherapie. Ook zijn er banden met de ZML-scholen in Zaandam en Purmerend, het Zorgplatfom in Purmerend en Stichting MEE. Daarnaast  is De Blauwe Zon actief voor de jaarlijkse autismeweek die in april gehouden wordt.

De Blauwe Zon
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme
Autisten hebben recht op een zinvolle daginvulling. Hun daginvulling moet zoveel mogelijk aansluiten bij de dagritmes die voor hun leeftijd als maatschappelijk normaal gezien worden (Autisme Convenant).
De Blauwe Zon
Torenmolen 9
1444 GE Purmerend
E-mail: info@deblauwezon.nl
Tel: 06 23 70 08 23
Volg ons ook op: